BTU e съкратено от Бритиш термал юнит (Британска Топлинна Единица), това е мерна единица за топлинна енергия използвана в САЩ (в САЩ се означава Btu) и неофициално в някои английско говорещи страни (като Канада, Великобритания - BTU). В страните от Европа, които използват метричната система SI, единицата Btu е заменена с J (Джаул). Един BTU е количеството топлина, което е необходимо да се повиши с един градус по Фаренхайт (0.56 градуса Целзий) температурата на един паунд (0,45kg) вода. 1BTU = 1.055 J = 0.0003 kWh. За да се получи груба представа, какво количество топлинна енергия е това, топлината отделена от една клечка кибрит е приблизително равна на 1 Btu. 

Лесно може да сметнете отдаваната енергия от Вашия климатик в киловати, като умножите мощността в BTU Х 0.0003.

А има и малко по-лесен вариант за хора, на които им се налага да правят това пресмятане често. Просто си изтеглете приложението Unit Converter от Google Wikipedia