Статистика за продажба на термопомпи на европейския пазар

Написано от: Admin 18/05/2019 0 Коментари

Европейският пазар на термопомпи е нараснал с 12% през 2018 г.
2 май, 2019
Данните за 2018 г. от 19 европейски страни показват ръст на пазара от 12% по отношение на 2017 г., като са продадени повече от 1,25 милиона термопомпи. Растежът достигна същото ниво от 2017 г., като показа четвърти пореден път двуцифрен ръст . Това означава, че пазарът на термопомпи нараства за 6-та година. С инсталираните 11,8 милиона единици в цяла Европа, технологията на термопомпите бързо се превърна в основна цел на европейския пазар за отоплителни системи. Днес малко под 10% от всички сгради се отопляват с термопомпа.

Франция все още е лидер !
Актуализации от други 3 страни (тотал. 21) ще пристигнат за кратък период от време. Италия потвърждава позицията си на втория по големина европейски пазар, а Испания - на трета позиция. При този темп се очаква удвояване на европейския пазар на термопомпи до 2024 година.

Продажбите на термопомпи през 2018 г. допринесоха:

68 228 Създадени работни места 
128 TWh енергия от възобновяеми източници, произведена от термопомпи
Избегнати са 32,98 Mt емисии на парникови газове
164 TWh от крайната спестена енергия
75,7 TWh запазена първична енергия

Оставете коментар