COP - коефициент на полезно действие при отопление. Коефициентът на полезно действие (енергийна ефективност) при отопление е отношението между употребената първична енергия (консумирания ток) и произведената топлинна мощност. Това е моментно измерване на енергийната ефективност на една термопомпа. По аналогия може да се сравни с това - колко километра може да измине вашата кола с 1 литър бензин при максимална скорост. Стойността на коефициента на полезно действие/енергийна ефективност може да откриете на табелката на вашият климатик / термопомпа. Колкото е по-голяма тази стойност, толкова по-икономичен е вашия климатик / термопомпа. 

 

EER - коефициент на енергийна ефективност при охлаждане. Коефициентът на енергийна ефективност показва охладителната ефективност на вашия климатик или термопомпа, той е мярка за съотношението на произведената полезна мощност в режим на "охлаждане" спрямо консумираната електрическа енергия. Колкото по висок е EER, толкова по ефективен и икономичен е вашия климатик или термопомпа.

 

SEER - сезонен коефициент за енергийна ефективност в режим "охлаждане". Сезонният коефициент за енергийна ефективност измерва средната ефективност на охлаждане през целия охладителен сезон на вашия климатик или термопомпа.

 

SCOP - сезонен коефициент за енергийна ефективност в режим "отопление". Сезонният коефициент за енергийна ефективност измерва средната ефективност на отопление през целия охладителен сезон на вашия климатик или термопомпа.