След като вече сме се запознали с "Какво трябва да знаем преди монтажа на климатик?", идва времето за монтаж на Вашият климатик.

 

Първото основно нещо е избора на подходящо място за вътрешното и външното тяло на климатика.

 

Вътрешното тяло на климатика трябва да е монтирано така, че да не е пряко насочено към зоните, в които се очаква да има човек. Повечето от водещите на пазара производители като Fuji ElectricDaikinFujitsu GeneralMitsubishi Electric и др., имат фотооко, с което проследяват движението на човек в помещението и насочват въздушният поток в зона без движение. Също, трябва да се осигури достатъчно място за монтаж и да няма прегради, които да спират въздушният поток. Ще приложа и диаграма с препоръчителни размери за монтаж по-надолу в темата. Задължително е да се предвиди и къде ще се отвежда кондензa от ваничката която е във вътрешното тяло на климатика.

 

За външното тяло трябва да се определи място, което е възможно най-близо до вътрешното и същевременно да е удобно за монтаж. Има и случаи, в които това е невъзможно и се налага така нареченият "нестандартен монтаж" При него дължината на връзките между вътрешното и външното тяло надвишава стандартните три метра. Също може да се наложи и използване на много висока стълба, скеле или алпинист, но това оскъпява много извършването на монтажа.Също трябва да се има в предвид, че е хубаво да има лесен достъп до външното тяло за профилактика и ремонти (в крайна сметка изключително важните елементи на климатика като компресор, терморегулиращ вентил, управляваща и инверторна платка, вентилатор, датчици, топлообменник са именно във външното тяло)

Ето и диаграмата с размерите:

С някои от посочените размери може да се направят компромиси, но в разумни граници. С други не е така. Разстоянието между вътрешното тяло и тавана на помещението, за да се осигури нормалното засмукване на въздух от помещението. Разстоянието от двете страни на вътрешното тяло е възможно да се намали малко, стига да има възможност за отваряне на пластмасовия капак, което осигурява лесен достъп до филтрите и топлообменника на вътрешното тяло. Разстоянието до преградата пред вътрешното тяло е за да се осигури безпроблемно подаване на въздух към помещението. Аналогично е и за външното тяло. Разстоянията зад и пред тялото са за осигуряване съответно на засмукване и издухване на въздуха, който минава през топлообменника. Разстоянието до преградата откъм връзките на външното тяло трябва да е минимум 40см., за да е удобно да се затегнат гайките.

 

Ето и някои неща, които НЕ трябва да се правят:

Не използвайте услугите на неквалифицирани хора. Неправилният монтаж може да доведе до теч на вода, токов удар или пожар.

Не се доверявайте на големите вериги за електроуреди, които продават некачествена техника на ниска цена и изпоолзват всякакви хора за извършване на монтажите. Изберете фирма, която е специализирана в областта на отоплението, вентилацията и климатизацията.

Не очаквайте климатик, който е "почти без пари" да върши добра работа.

Ето и най-просто изложено как протича самият монтаж:

- Монтира рамката за монтаж на стена на вътрешното тяло (предупредете монтажниците за минаващи комуникации по стената като кабели, тръби и др.).

- Пробива се отвор за тръбите в стената, който в повечето случаи е около ф40мм.

- Правят се връзките на тръбите и кабелите във вътрешното тяло на климатика.

- Двете медни тръби (изолирани задължително с микропореста гума), кабелите и кондензният маркуч се подреждат в пакет, който се изолира с предпазна лента.

- Монтират се стойките за външното тяло.

- Външното тяло се монтира на стойките, посредством болтове и гайки. (по желание на клиента може да се сложат и антивибрационни тампони, които обикновено не са включени в цената за монтаж).

- Правят се връзките на тръбите и кабелите във външното тяло.

- Системата се вакуумира задължително, за да се избегне наличието на въздух и респективно влага в инсталацията. Това може да доведе до повреда в климатика.

- След като системата е вакуумирана и не е установено наличието на пропуск, се пуска фреона, който е зареден във външното тяло на климатика фабрично.

- Последната стъпка е включването на климатика към мрежата, настройването му на подходящ режим за работа и пускане в експлоатация.