Меню
Количка

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА CLIMAHIT.COM

ВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете тези Общи условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт!

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между "К енд В Сервиз" ООД като собственик на домейн CLIMAHIT.COM от една страна   и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн CLIMAHIT.COM и поддомейните му (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от "К енд В Сервиз" ООД и лицензополучателите му.  (наричани за краткост Услуги).

Тези общи условия обвързват всички потребители, които извършват регистрация на сайта CLIMAHIT.COM. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на CLIMAHIT.COM (с изключение на линка към настоящите Общи условия), Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

"К енд В Сервиз" ООД е дружество, регистрирано в Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „693-та” 4; вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 203485952.

 

  1. Условия за използване

Потребителят разбира и декларира съгласието си с обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят "във вида, в който са публикувани" и факта, че CLIMAHIT.COM не носи отговорност за точността на публикуваната информация и навременното доставяне на информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители запитвания, въпроси и коментари за продукти, информация за не- налични продукти, както и за претърпени вреди и /или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване, поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него възникнат вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че част от стоките, публикувани на Сайта, могат да бъдат посочени като налични в магазинната мрежа, но да няма наличност от тези стоки и продукти, както и аксесоари към тях при заявяване на поръчка на тези стоки чрез on-line системата за покупки.

Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че заявената от него поръчка може да претърпи промени, които CLIMAHIT.COM се задължава да съобщи на потребителя на предоставения от него е-мейл и/или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин до момента на получаване на потвърждение за окончателното изпращане на потвърдената поръчка до адреса на потребителя.

За да използва Сайта, Потребителят трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. CLIMAHIT.COM само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи използването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от Потребителя.

  1. Задължения на потребителя при регистриране

За целите на използване на Сайта на CLIMAHIT.COM, Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни); В случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, CLIMAHIT.COM има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги, както и CLIMAHIT.COM не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, извършена във връзка с получената от потребителя информация.


  1. Закупуване на Стока и/ или Услуга, представена във CLIMAHIT.COM

Потребителят има право да поръчва всички стоки и услуги, посочени в Сайта на CLIMAHIT.COM. При извършване на поръчката Потребителят има право да избере вида на стоките и количеството им, начина и сроковете за доставка,според предложените на Сайта възможности.

По всяко време преди окончателното потвърждение на Поръчката с попълването на формата за on-line покупки, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги.

При извършване на поръчка на Сайта Потребителят влиза в договорни отношения със " К енд В Сервиз" ООД или лицензиантите му“, касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи условия, поръчката се смята за окончателно извършена след получаване на потвърждение на поръчката, следвайки инструкциите, посочени в Сайта;

CLIMAHIT.COM има право да променя цените, посочени в Сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, CLIMAHIT.COM има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива.

Всеки клиент на сайта отговарящ на следните изчерпателно посочени критерии:
 1/Физическо лице, навършило 18 годишна възраст;
 2/Регистрирало се в сайта CLIMAHIT.COM може да си регистрира профил и да получи специални ценови предложения.*
За регистрацията е необходимо единствено създаването на профил с коректно посочени лични данни, а именно „Потребителско име“, „E-mail”, ”Парола“, „Потвърждение на паролата“. 
*Липсата на регистрация по никакъв начин не ограничава правото на останалите нерегистрирани клиенти да пазаруват свободно от сайта CLIMAHIT.COM.

Онлайн покупка на кредит

- Всеки ползвател, който желае да закупи чрез онлайн магазина стока/и на кредит, следва да кандидатства пред финансова институция за отпускане на кредит.


  1. Заплащане на закупени стоки и услуги

При извършване на заплащане в брой на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на CLIMAHIT.COM или на неговият представител/подизпълнител, изпълняващ доставката пълната стойност на доставената стока съгласно потвърдената поръчка. В случай, че в срок от 30 (тридесет) дни от датата на доставка, Потребителят откаже частично или изцяло закупените стоки, CLIMAHIT.COM се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума за тяхното закупуване. В случай, че Потребителят не реализира правото си на отказ от закупените стоки или услуги в горепосочения срок, CLIMAHIT.COM автоматично трансформира депозита като заплащане на стойността на поръчаните стоки или услуги.

При заплащане при доставка, Потребителят депозира сума, равна на стойността на доставената стока съгласно потвърдената поръчка на доставящото лице, упълномощено от търговеца. В случай, че в срок от 30 (тридесет) дни от датата на доставка Потребителят откаже частично или изцяло закупените стоки, CLIMAHIT.COM се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума за тяхното закупуване. В случай, че Потребителят не реализира правото си на отказ от закупените стоки или услуги в горепосочения срок, CLIMAHIT.COM автоматично трансформира депозита като заплащане на стойността на поръчаните стоки или услуги. Цената за монтаж е посочена за всеки отделен артикул. 

Заплащането на заявените услуги по разнос и/или монтаж е в момента на извършването им.

При заплащане по банков път, Потребителят депозира сума, равна на стойността на доставената стока съгласно потвърдената поръчка в банковата сметка на " К енд В Сервиз " ООД, посочена в генерираната фактура и едва след като депозита бъде потвърден като получен и банковата сметка бъде заверена със съответната сума, CLIMAHIT.COM изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги. В случай, че в срок от 30 (тридесет) дни от датата на доставка Потребителят откаже частично или изцяло закупените стоки, CLIMAHIT.COM се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума за тяхното закупуване. В случай, че Потребителят не реализира правото си на отказ от закупените стоки или услуги в горепосочения срок, CLIMAHIT.COM автоматично трансформира депозита като заплащане на стойността на поръчаните стоки или услуги.
Този сайт използва бисквитки. Декларация за поверителност.